SPCLEP

ADRESATELEFONPRIMIRI CERERI / ELIBERARI DOCUMENTEPROGRAM AUDIENTE SEF SERVICIU
str. Trandafirilor nr. 101 Băneasa0241850350Luni, marți, miercuri- 8,30-16,30
joi -8,30-18,30
vineri 8,30-14,00
șef serviciu
Anda BRATU:
joi 14,00-18,00
NR. CRT.SERVICIUPREȚUNDE SE ACHITA
1Taxa eliberare carte de identitate7 Leila Casieria Primăriei Comunei
2Taxa aferenta eliberării cărții de identitate provizorii1 Leula Casieria Primăriei Comunei
3Taxa furnizare date1 Leula Casieria Primăriei Comunei

1. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

DOCUMENTE NECESARE:

– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Actul de identitate;
– Certificatul de naștere – original si copie;
– Certificatul de căsătorie, daca este cazul – original si copie;
– Hotărârea de divorț, definitiva si irevocabila, daca este cazul – original și copie;
– Documentul cu care se face dovada spațiului de locuit – original si copie;
– Taxă eliberare carte de identitate – 7 lei care se poate achita la Casieria Primăriei Comunei Băneasa.

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei, ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezinta și hotărârea judecătorească rămasă definitiva si irevocabila sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

2. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRAZII SAU A RENUMEROTARII IMOBILELOR

DOCUMENTE NECESARE:

– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Actul de identitate;
– Certificatul de naștere – original si copie;
– Certificatul de căsătorie, daca este cazul – original si copie;
– Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, dacă este cazul – original și copie;
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani – original si copie;
– Documentul cu care se face dovada spatiului de locuit – original si copie;
– Taxa eliberare carte de identitate- 7lei care se poate achita la Casieria Primariei Comunei Baneasa
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei in strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

3. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:

– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Actul de identitate in cazul deteriorarii;
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original si copie;
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul – original si copie;
– Documentul cu care se face dovada spatiului de locuit – original si copie;
– Dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;
– Taxa eliberare carte de identitate- 7 lei care se poate achita la Casieria Primariei Comunei Baneasa

4. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI

DOCUMENTE NECESARE:

– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate semnata atat de minor cat si de parinte/reprezentantul legal;
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Documentul de identitate al unuia dintre parinti sau a reprezentantului legal;
– Certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea judecatoareasca, definitiva si irevocabila de incredintare a minorului in cazul in care parintii sunt divortati – original si copie;
– Taxa eliberare carte de identitate- 7lei care se poate achita la Casieria Primariei Comunei Baneasa

Minorul va fi insotit de unul din parinti sau de reprezentantul legal;
In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, in conditiile legii;
Pentru minorul care, desi a fost incredintat, prin hotarare judecatoreasca unuia dintre parinti, si locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.

5. ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI

DOCUMENTE NECESARE:

– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original si copie;
– Declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea pentru eliberarea actului de identitate coroborata cu imaginea preluata sau cu fotografia atasata cererii apartine solicitantului;
– Taxa eliberare carte de identitate- 7lei care se poate achita la Casieria Primariei Comunei Baneasa

6. ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII
Se elibereaza atunci cand persoana fizica nu poseda toate documentele pentru eliberarea cartii de identitate

DOCUMENTE NECESARE:

– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu (certificat nastere, casatorie, hotarare de divort definitiva si irevocabila – daca este cazul, actul de spatiu);
– 3 fotografii tip BI (marimea 3/4cm) cu banda alba de 7 mm la baza – la fotograf;
– Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate provizorii – 1 leu care se poate achita la Casieria Primariei Comunei Baneasa

7. ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII CETATENILOR ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE CARE LOCUIESC TEMPORAR IN ROMANIA – CIP C.R.D.S.

DOCUMENTE NECESARE:

– Cererea tip (Anexa 18) pentru eliberarea actului de identitate provizoriu;
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original si copie;
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul – original si copie;
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original si copie;
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani – original si copie;
– Dovada adresei de resedinta din Romania- original si copie;
– 3 fotografii tip BI (marimea 3/4cm) cu banda alba de 7 mm la baza – la fotograf;
– Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate provizorii 1 leu care se poate achita la Casieria Primariei Comunei Baneasa

8. ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE LA DOBANDIREA CETATENIEI ROMANE

DOCUMENTE NECESARE:

– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Certificatul Constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate – original si doua copii;
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original si copie;
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul (cele pronuntate in strainatate traduse si legalizate) – original si copie;
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original si copie;
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani care dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii– original si copie;
Certificatele de stare civila trebuie sa fie eliberate de autoritatile romane; In vederea obtinerii certificatelor de stare civila romanesti, se solicita transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate la Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor al Sectorului 1 mun. Bucuresti;
– Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original si copie;
– Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere, sau act de identitate strain – original si copie;
La eliberarea actului de identitate, persoana in cauza va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru Straini pentru a fi remis unitatii emitente;
– Taxa eliberare carte de identitate- 7lei care se poate achita la Casieria Primariei Comunei Baneasa

9. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA

DOCUMENTE NECESARE:

– Cererea tip (Anexa 15) pentru eliberarea actului de identitate;
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original si copie;
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul (cele pronuntate in strainatate traduse si legalizate) – original si copie;
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani – original si copie;
Persoanele nascute sau casatorite in strainatate vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in strainatate atat pentru ei cat si pentru copiii minori;
Cand numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din strainatate in Romania impreuna cu copiii minori, este necesar consimtamantul celuilalt parinte dat in fata notarului public, sau hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care copiii i-au fost incredintati;
– Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original si copie;
– Pasaportul romanesc valabil sau expirat – original si copii ale filei informatizate si filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera sau Certificatul Constatator privind dobandirea cetateniei romane eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate;
– Actul de identitate si/sau pasaportul eliberate de autoritatile straine – original si copie;
– Taxa eliberare carte de identitate- 7lei care se poate achita la Casieria Primariei Comunei Baneasa

10. INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI

DOCUMENTE NECESARE:

– Cererea tip (Anexa 19) pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind resedinta;
– Actul de identitate;
– Documentul cu care se face dovada adresei de resedinta– original si copie;
– la Casieria Primariei Comunei Baneasa
Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru inscrierea mentiunii de resedinta, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor;
Nu este nevoie de prezenta proprietarului spatiului de locuit la depunerea actelor daca exista un act incheiat in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare privind titlul locativ (contract de inchiriere, variante, inregistrat la Serviciul Public de Impozite si Taxe.

11. CERERE PRIVIND FURNIZAREA DE DATE (COMUNICAREA ULTIMELOR DOMICILII)

DOCUMENTE NECESARE:

– Cererea tip;
– Actul de identitate – original si copie;
– Taxa furnizare date este de 1 leu care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei Comunei Baneasa

12. Cadru normativ

– OUG 97/2005 republicata, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
– HG 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
– Ordonanta nr. 84/2001, actualizata, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;
– Regulamentul UE 679/2016, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

NOTA

Actele se depun la S.P.C.L.E.P. pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta;
In situatia cetatenilor romani aflati temporar in strainatate eliberarea actului de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, ori pot depune cererea pentru obtinerea actului de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la aceste institutii;
Dovada adresei de domiciliu sau de resedinta se poate face cu unul din urmatoarele documente:
a) acte incheiate in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a), declaratie care se va consemna pe verso-ul cererii de eliberare a cartii de identitate a solicitantului si care se va da in fata lucratorului de evidenta a persoanelor;
c) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul Agricol.
Daca proprietarul spatiului de locuit nu se poate prezenta la depunerea actelor de catre solicitant, va da o declaratie la un notar public de primire in spatiu (acord pentru stabilirea domiciliului sau a resedintei) sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.


Formulare de completat

ATENTIE!
Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).
Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf: