Primaria comunei Baneasa

Str. Trandafirilor nr. 101, cp.: 907035

Telefon: +40/241/850150 sau 850088

Fax: +40/241/850150

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

 

 

Click pentru prognoza meteo pe zona Constanta

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar Paul COLIȘ


 

A N U N T

29.04.2020

 

U.A.T. Comuna Băneasa, a publicat un anunt transmis de ITM privind locurile de munca in strainatate: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

31.03.2020

 

Descarca Anuntul privind sedinta ”ordinara” a CL Baneasa din 09.04.2020 (.pdf)

 

A N U N T

11.03.2020

 

U.A.T. Comuna Băneasa, strada Trandafirilor nr.101, Băneasa, judeţul Constanţa, inchiriaza spații comerciale din incinta Pieței Agroalimentare, aflate în proprietatea publică a Comunei Băneasa, situate în Băneasa, strada Pieții nr. 6, judeţul Constanţa, aparţinând domeniului public/privat, cu destinaţia activităților de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, număr CF 100848, număr cadastral 100848: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

11.03.2020

 

U.A.T. Comuna Băneasa, strada Trandafirilor nr.101, Băneasa , judeţul Constanţa, inchiriaza spațiu, în suprafață de 122,80 mp, proprietate publică, situat în comuna Băneasa, strada Trandafirilor nr. 97, judeţul Constanţa, destinat activităților culturale recreative: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

11.03.2020

 

U.A.T. Comuna Băneasa , strada Trandafirilor nr.101, Băneasa , judeţul Constanţa, inchiriaza spațiu situat în in incinta cladirii Policlinicii fostului Centru de Sanatate Baneasa com Baneasa Str Trandafirilor nr 85, aparţinând domeniului public, cu destinaţia activitati medicale, având 57,53 mp, număr CF 100845, număr cadastral 100845: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

26.02.2020

 

Primăria Băneasa a publicat un anunţ privind participarea la licitaţie pentru inchiriere spatiu: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

26.02.2020

 

U.A.T Comuna Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101,Comuna Baneasa, jud. Constanta a atribuit societatii ASOCIATIA ,,NOUL VAL’’ , cu sediul in Constanta, str. B-dul Ferdinand nr. 32A, CUI 26023318, la data de 30.12.2019 contractul cu nr. de inregistrare 12442/30.12.2019 privind ,, REALIZARE WORKSHOP-uri INSTRUCTIVE din cadrul Proiectului JOYRIDE , JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, COD ROBG- 338, Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria, INTERREG V-A, Axa Prioritara 2’’.

 

A N U N T

18.02.2020

 

În conformitate cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a” alin.(2) și alin.(5) și art. 135 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, precum și în temeiul prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, aducem la cunoştinţă publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Comunei Băneasa, in data de 19.02.2020, a următoarelor proiecte de hotărâri: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

03.02.2020

 

În conformitate cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a” alin.(2) și alin.(5) și art. 135 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, precum și în temeiul prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, aducem la cunoştinţă publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Comunei Băneasa, a următoarelor proiecte de hotărâri: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

03.02.2020

 

PRIMARIA COMUNEI BANEASA, solicita sprijinul tuturor persoanelor care cunosc autorii sau/si mostenitorii urmatoarelor titluri de proprietate emise in baza legilor fondului funciar. Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

27.01.2020

 

PRIMARIA COMUNEI BANEASA, a publicat procesul verbal de evaluare al solicitarii de clarificari la achizitionarea Serviciilor de Paza si Protectie si Raportul procedurii la Serviciile de Paza si Protectie. Descarca detalii (.rar)

 

A N U N T

21.01.2020

 

PRIMARIA COMUNEI BANEASA, a publicat un anunt privind rezultatul final la concursul organizat în data de 21.01.2020 pentru ocuparea prin promovare a unei functii publice vacante de conducere de SEF BIROU, din cadrul Biroului Asistenta Sociala, registru agricol, relatii publice, secretariat, registratura, arhiva. Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

21.01.2020

 

PRIMARIA COMUNEI BANEASA, a publicat un anunt privind punctajele obţinute la proba interviu de candidatii admisi să participe la concursul organizat în data de 21.01.2020 pentru ocuparea prin promovare a unei functii publice vacante de conducere de SEF BIROU, din cadrul Biroului Asistenta Sociala, registru agricol, relatii publice, secretariat, registratura, arhiva. Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

21.01.2020

 

PRIMARIA COMUNEI BANEASA, a publicat un anunt privind punctajele obţinute la proba scrisă de candidatii admisi să participe la concursul organizat în data de 21.01.2020 pentru ocuparea prin promovare a unei functii publice vacante de conducere de SEF BIROU, din cadrul Biroului Asistenta Sociala, registru agricol, relatii publice, secretariat, registratura, arhiva. Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

15.01.2020

 

PRIMARIA COMUNEI BANEASA, a publicat un anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse de candidaţi pentru concursul din perioada 21-23.01.2020, pentru ocuparea unei functii publice vacante de conducere de SEF BIROU din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Descarca detalii (.pdf)

 


 

A N U N T

20.12.2019

 

PRIMARIA COMUNEI BANEASA, cu sediul în: localitatea BANEASA, strada TRANDAFIRILOR, nr. 101, județul CONSTANTA în baza OUG NR.57/2019 si a HG 611/2007, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de SEF BIROU, în cadrul BIROULUI ASISTENTA SOCIALA, REGISTRU AGRICOL, RELATII PUBLICE, SECRETARIAT REGISTRATURA, ARHIVA, la sediul Primariei Comunei Baneasa. Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

19.12.2019

 

U.A.T. Comuna Băneasa, a publicat un anunt de publicitate pentru achizitia de servicii de paza. Descarca detaliile si Caietul de Sarcini (.rar)

 

A N U N T

17.12.2019

 

U.A.T. Comuna Băneasa, informeaza ca persoanele fizice si juridice sunt obligate sa se prezinte la sediul primariei intre 02.01.2020 - 31.01.2020 pentru actualizarea datelor inscrise in Registrul Agricol. Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

17.12.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta ”ordinara” a CL Baneasa din 23.12.2019 (.pdf)

 

A N U N T

13.12.2019

 

U.A.T. Comuna Băneasa, strada Trandafirilor nr. 101, Băneasa , judeţul Constanţa, inchiriaza spațiu, în suprafață de 122,80 mp, proprietate publică, situat în comuna Băneasa, strada Trandafirilor nr. 97, judeţul Constanţa, destinat activităților culturale recreative.
      Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 şi conform H.C.L. nr. 76/29.11.2019.
      Informații privind documentația de atribuire se găsesc în Caietul de sarcini si se poate ridica de la sediul U.A.T. Băneasa, Compartimentul Achiziţii Publice; costa 50 lei pe suport hârtie și gratuit în format electronic. Prețul documentației se achită cu numerar la Casieria Primăriei Comunei Băneasa.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 30/12/2019, ora 12.00.
Data-limită de depunere a ofertelor:: 21/01/2020, ora 12.00.

     Ofertele se depun la secretariatul Primăriei Comunei Băneasa, un exemplar.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22/01/2020, ora 14.00, la sediul U.A.T. Băneasa.

     Instanța competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalului Constanța..

 

A N U N T

13.12.2019

 

U.A.T. Comuna Băneasa, strada Trandafirilor nr. 101, Băneasa, judeţul Constanţa, telefon 0241850150, fax 0241850150, email secretariat@primaria-baneasa.ro inchiriaza spațiile comerciale din incinta Pieței Agroalimentare, aflate în proprietatea publică a Comunei Băneasa, situate în Băneasa, strada Pieții nr. 6, judeţul Constanţa, sunt destinate activităților de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, număr CF 100848. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 şi conform H.C.L. nr. 75/29.11.2019. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în Caietul de sarcini. Documentației de atribuire se poate ridica de la sediul U.A.T. Băneasa de la Compartimentul Achiziţii Publice, si costa 50 lei pe suport hârtie și gratuit în format electronic. Prețul documentației se achită cu numerar la Casieria Primăriei Comunei Băneasa.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/01/2020, ora 12.00.
     Data-limită de depunere a ofertelor:: 27/01/2020, ora 12.00, la secretariatul Primăriei Comunei Băneasa, de depune un exemplar.
     Ședința publică de deschidere a ofertelor: 28/01/2020, ora 14.00, la sediul U.A.T. Băneasa din Băneasa.
     Instanța competenta în soluționarea litigiilor: Tribunalului Constanța.

 

A N U N T

28.11.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta ”ordinara” a CL Baneasa din 29.11.2019 (.pdf)

 

A N U N T

19.11.2019

 

U.A.T Comuna Baneasa, a publicat un anunt privind dezbaterea publica a Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului Stradal al Comunei Băneasa si al satelor componente Negureni, Făurei și Tudor Vladimirescu in data de 10.12.2019 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Băneasa.

 

Detalii aici ...

 

A N U N T

15.11.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta ”ordinara” a CL Baneasa din 20.11.2019 (.pdf)

 

A N U N T

16.10.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta ”ordinara” a CL Baneasa din 22.10.2019 (.pdf)

 

A N U N T

16.09.2019

 

1. U.A.T Comuna Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101,Comuna Baneasa, jud. Constanta a atribuit societatii SC SYNESIS PARTNERS SRL , cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Garleni nr. 9, camera 2, bloc C46, scara 1, et.6, ap. 40, CUI 33706968, la data de 21.08.2019 contractul cu nr. de inregistrare 8065/21.08.2019 privind ,, REALIZARE A 4 PLANURI DE MARKETING TURISTIC, 1 PLAN PENTRU FIECARE PARTNER din cadrul Proiectului JOYRIDE , JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, COD ROBG- 338, Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria, INTERREG V-A, Axa Prioritara 2’’.

2. U.A.T Comuna Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101,Comuna Baneasa, jud. Constanta a atribuit societatii SC THECON SRL , cu sediul in Galati, , str. Clugareni nr. 3, bloc P1A, scara 1, ap. 1, judetul Galati, CUI 19302026, la data de 03.09.2019 contractul cu nr. de inregistrare 8465/03.09.2019 privind ,, REALIZARE PAGINA WEB'' in cadrul Proiectului JOYRIDE , JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, COD ROBG- 338, Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria, INTERREG V-A, Axa Prioritara 2’’.

 

A N U N T

05.09.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta ”de indata” a CL Baneasa din 06.09.2019 (.pdf)

 

A N U N T

20.08.2019

 

Descarca lista cu debitorii Persoane Juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante (.pdf)

 

A N U N T

19.08.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta ”ordinara” a CL Baneasa din 27.08.2019 (.pdf)

 

A N U N T

19.07.2019

 

U.A.T Comuna Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101, Comuna Baneasa, jud. Constanta a atribuit societatii SC VISUAL PROPANGANDA SRL , cu sediul in Constanta, Sos. Mangaliei nr. 34, jud. CONSTANTA, CUI 13683746, la data de 15.07.2019 contractul cu nr. de inregistrare 6964/ 15.07.2019 privind ,,realizarea si tiparirea unor Harti Turistice, menite sa ofere informatii competente si eficiente asupra obiectivelor turistice din comuna Baneasa si proximitati (judetul Constanta/Romania), comuna Agigea si proximitati (judetul Constanta/Romania), municipiul Shabla si proximitati (districtul Dobrich/Bulgaria), municipiul Berkovitsa si proximitati (districtul Montana, Bulgaria) in cadrul Proiectului JOYRIDE, JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, COD ROBG- 338, Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria, INTERREG V-A, Axa Prioritara 2’’.

 

A N U N T

25.06.2019

 

Conform adresei nr.11545/13.06.2019 a DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CONSTANŢA privind combaterea populaţiei de ţânţari şi monitorizarea sectoarelor de risc al îmbolnăvirii cu virusul West Nile, toţi proprietarii şi utilizatorii de gospodării au următoarele obligaţii:
- asanarea colecţiilor şi băltirilor de apă stagnantă din gospodărie;
- tunderea şi toaletarea vegetaţiei;
- îndepărtarea deşeurilor menajere din gospodărie;
- măsuri individuale de protecţie.
     Febra West Nile este o boală produsă de virusul West Nile. Principala cale de transmitere a acestei infecţii la om este prin înţepătură de ţânţar.
     În 15-20% dintre cazuri de infecţie cu virusul West Nile sunt raportate simptome similare unei gripe uşoare, în general caracterizate prin debut brusc cu: febra, cefalee, mialgii, stare de rău, anorexie, greţuri şi vărsături. O mică parte dintre pacienţi pot prezenta fenomene eruptive cutanate: eritem maculopapular sau morbiliform care interesează gâtul, trunchiul, braţele sau membrele inferioare. Boala poate dura între 2-5 zile.
     Dacă prezentaţi unul sau mai multe simptome din cele prezentate mai sus vă sfătuim să vă prezentaţi la cea mai apropiată unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor specifice.

 

A N U N T

21.06.2019

 

U.A.T Orasul Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101, Oras Baneasa, jud. Constanta a atribuit la data de 17.01.2019 contractul de ,,servicii de realizare a unui studiu comun (diagnoza) in ceea ce priveste potentialul turistic din cele 4 locatii partenere in Proiectul JOYRIDE , JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, COD ROBG- 338, in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria, INTERREG V-A, Axa Prioritara 2’’, avand nr. de inregistrare 494/ 17.01.2019, societatii P.F.A. JURGE LIANA CLAUDIA, cu sediul in Craiova, b-dul Dacia nr. 104, bl. D13, ap. 14, jud. DOLJ, CUI 28581728.

 

A N U N T

21.06.2019

 

U.A.T Comuna Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101, comuna Baneasa, jud. Constanta a atribuit la data de 12.06.2019 contractul de prestari servicii ,,de INTOCMIRE A UNEI STRATEGII PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI SUSTENABIL PENTRU CELE PATRU LOCATII PARTENERE IN PROIECTUL JOYRIDE ,,JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, COD ROBG- 338, in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria , INTERREG V-A, Axa Prioritara 2.’’, avand nr. de inregistrare 5786/ 12.06.2019, societatii SC SYNESIS PARTNERS SRL , cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Garleni nr. 9, camera 2, bloc C46, scara 1, etaj 6, ap. 40, CUI 33706968.

 

A N U N T

20.06.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta ”ordinara” a CL Baneasa din 26.06.2019 (.pdf)

 

A N U N T

12.06.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta ”de indata” a CL Baneasa din 13.06.2019 (.pdf)

 

A N U N T

06.05.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta ”de indata” a CL Baneasa din 07.05.2019 (.pdf)

 

A N U N T

24.04.2019

 

In data de 24.04.2019 s-a aprobat in sedinta de consiliu local închirierea prin licitatie publica cu strigare in conditiile OUG nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare si a legislatiei aferente a suprafetei de 56,2611 ha pășune ce aparține domeniului privat al orașului Băneasa .
Pretul de pornire al licitatiei este de 102 lei/ha.
Taxa de participare la licitatie este de 100 lei.
Caietul de sarcini precum si documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia ofertanţilor pentru suma de 100 lei. Garanţia de participare este de 5% din pretul de pornire a licitatiei iar pasul de licitare este de 10 lei.
Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

17.04.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta ”ordinara” a CL Baneasa din 23.04.2019 (.pdf)

 

A N U N T

09.04.2019

 

Primăria Comunei Băneasa a publicat invitatia pentru semnarea contractului de servicii de paza si protectie: Descarca detalii (.rar)

 

A N U N T

03.04.2019

 

1. U.A.T Orasul Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101, Oras Baneasa, jud. Constanta a atribuit la data de 31.10.2018 contractul de servicii transport si cazare nr. 10231/ 21.10.2018 societatii SC ICAR TOUR CONSTANTA SRL , cu sediul in Constanta, Str. Pescarilor nr. 26, CUI 10891203, in cadrul Proiectului JOYRIDE ,,JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, ROBG- 338, in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria , INTERREG V-A, Axa Prioritara 2.’’

2. U.A.T Orasul Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101, Oras Baneasa, jud. Constanta a atribuit la data de 23.11.2018 contractul de furnizare produse birotica si papetarie nr. 11040/ 23.11.2018 societatii SC ECHO PLUS SRL , cu sediul in Timisoara, Str. Paris nr. 2A, Timisoara, CUI 18957613, in cadrul Proiectului JOYRIDE ,,JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, ROBG- 338, in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria , INTERREG V-A, Axa Prioritara 2.’’

3. U.A.T Orasul Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101, Oras Baneasa, jud. Constanta a atribuit la data de 17.12.2018 contractul de servicii organizare evenimente locale/ workshop-uri nr. 11843/ 17.12.2018 societatii CARAZEANU MONICA I.I. , cu sediul in Baneasa, Str. Pietii nr. 9, Jud. Constanta, CUI 38899193, in cadrul Proiectului JOYRIDE ,,JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, ROBG- 338, in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria , INTERREG V-A, Axa Prioritara 2.’’

4. U.A.T Orasul Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101, Oras Baneasa, jud. Constanta a atribuit la data de 17.12.2018 contractul de servicii publicitate si promovare nr. 11329/ 04.12.2018 societatii SC RIK SRL , cu sediul in Constanta, Str. Sulmona nr. 9, Jud. Constanta, CUI 1889794, in cadrul Proiectului JOYRIDE ,,JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, ROBG- 338, in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria , INTERREG V-A, Axa Prioritara 2.’’

5. U.A.T Orasul Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101, Oras Baneasa, jud. Constanta a atribuit la data de 02.11.2018 contractul de servicii de traducere si interpretariat nr. 10376/ 02.11.2018 societatii ASOCIATIA HAEMOPHILIA- ROMANIA/ AHR , cu sediul in PLOIESTI, Str. Gageni nr. 117, ap. 20, Jud. Prahova, CUI 15751057, in cadrul Proiectului JOYRIDE ,,JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, ROBG- 338, in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria , INTERREG V-A, Axa Prioritara 2.’’

6. U.A.T Orasul Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101, Oras Baneasa, jud. Constanta a atribuit la data de 17.01.2019 contractul de servicii realizare Analiza/ diagnoza potential turistic nr. 494/ 17.01.2019 societatii P.F.A. JURGE LIANA CLAUDIA , cu sediul in CRAIOVA, Str. Dacia nr. 104, ap. 14, Jud. Dolj, CUI 28581728, in cadrul Proiectului JOYRIDE ,,JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, ROBG- 338, in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria , INTERREG V-A, Axa Prioritara 2.’’

7.U.A.T Comuna Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101, comuna Baneasa, jud. Constanta a atribuit la data de 04.03.2019 contractul de servicii realizare portofoliu foto nr. 2227/ 04.03.2019 societatii SC V ART & EVENT PHOTOGRAPHY SRL , cu sediul in sat Corunca, Comuna Corunca nr. 244, jud. Mures, CUI 36204176, in cadrul Proiectului JOYRIDE ,,JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, ROBG- 338, in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria , INTERREG V-A, Axa Prioritara 2.’’

8.U.A.T Comuna Baneasa, cu sediul in str. Trandafirilor nr. 101, comuna Baneasa, jud. Constanta a atribuit la data de 26.03.2019 contractul de furnizare produse mobilier urban nr. 3017/ 26.03.2019 societatii SC AGROMETAL SRL , cu sediul in Loc. Oltenita, B-dul Tineretului nr. 80, ap. 12, jud. Calarasi, CUI 10631530, in cadrul Proiectului JOYRIDE ,,JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, ROBG- 338, in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria , INTERREG V-A, Axa Prioritara 2.’’

 

A N U N T

29.03.2019

 

Primăria Comunei Băneasa a publicat raportul procedurii pentru achizitia de pentru servicii de paza si protectie: Descarca detalii (.rar)

 

A N U N T

26.03.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta ”de indata” a CL Baneasa din 27.03.2019 (.pdf)

 

A N U N T

25.03.2019

 

Primăria Comunei Băneasa a publicat solicitarea de clarificari si clarificarea formulata la Caietul de Sarcini si modelul de contract pentru servicii de paza si protectie: Descarca detalii (.rar)

 

A N U N T

18.03.2019

 

Primăria Comunei Băneasa a publicat Caietul de Sarcini si modelul de contract pentru servicii de paza si protectie: Descarca detalii (.rar)

 

A N U N T

11.03.2019

 

Primăria Comunei Băneasa a publicat Caietul de Sarcini pentru achizitia de birotica: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

27.02.2019

 

Descarca Anunț de consultare a pieței MC1004805 din 13.02.2019. Obiect consultare: Furnizare piese de mobilier urban catre UAT BANEASA, JUD. CONSTANTA, prin Proiectul JOYRIDE „Joint Resources and Initiatives Dedicated to the Environment” (Resurse si Initiative dedicate mediului inconjurator), cod ROBG-338, finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritara 2 „ O regiune Verde” Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

20.02.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 26.02.2019 (.pdf)

 

A N U N T

19.02.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta de indata a CL Baneasa din 20.02.2019 (.pdf)

 

A N U N T

12.02.2019

 

Primăria Comunei Băneasa emite prezentul comunicat de presă în vederea anunţării lansării proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI ENERGIEI DURABILE LA NIVELUL ORAŞULUI BĂNEASA, PRIN APLICAREA INSTRUMENTELOR PREMIULUI EUROPEAN PENTRU ENERGIE” prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru energie, prin Programul European Energy Award – Comunitate Sustenabilă (ROEEA): Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

29.01.2019

 

privind punctajele obţinute la proba scrisă de candidatii admisi să participe la concursul organizat în data de 29.01.2019 pentru ocuparea unei functii publice vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent, din cadrul Biroului Financiar Contabil, resurse umane: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

22.01.2019

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 29.01.2019 (.pdf)

 

A N U N T

18.01.2019

 

privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidaţi pentru concursul din perioada 29-31.01.2019, pentru ocuparea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

16.01.2019

 

privind punctajele obţinute la proba scrisă de candidatii admisi să participe la concursul organizat în data de 16.01.2019 pentru ocuparea unor functii publice vacante, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala: Descarca detalii (.pdf)

 


 

A N U N T

28.12.2018

 

PRIMARIA ORAS BANEASA în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publica:
Denumirea postului: REFERENT, CLASA III,GRAD PROFESIONAL ASISTENT in cadrul BIROULUI FINANCIAR CONTABIL, RESURSE UMANE:
Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

14.12.2018

 

PRIMARIA ORAS BANEASA în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, pentru funcțiile publice:
Denumirea posturilor :
- INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT
- INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL
in cadrul DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA:
Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

13.12.2018

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 18.12.2018 (.pdf)

 

A N U N T

10.12.2018

 

privind stabilirea rezultatelor finale la concursul organizat în data de 06.12.2018, pentru ocuparea unei functii publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului financiar contabil, resurse umane: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

06.12.2018

 

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială BĂNEASA, din județul Constanta anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr 31,35,40 si 25, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Oraşului Băneasa din strada Trandafirilor nr. 101 oraş Băneasa, jud. Constanţa, afisierul public, şi pe pagina de internet proprie, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de inceput a afisarii: 17.12.2018
Data de sfarsit a afisarii: 14.02.2019
Adresa locului afișării publice : -
Repere pentru identificarea locației: -
     Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
     Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

 

A N U N T

05.12.2018

 

privind caietul de sarcini referitor la Informarea si publicitatea in cadru Proiectului ”Imbunatatirea managementului energiei durabile la nivelul orasului Baneasa, prin aplicarea instrumentelor premiului european pentru energie”: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

29.11.2018

 

privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidaţi pentru concursul din perioada 06-10.12.2018, pentru ocuparea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

29.11.2018

 

Erata la anunţul concurs - funcţionar public

PRIMARIA ORAS BANEASA, cu sediul în: localitatea BANEASA, strada TRANDAFIRILOR, nr. 101, județul CONSTANTA în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publica:
     Denumirea postului: INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT in cadrul BIROULUI FINANCIAR CONTABIL, RESURSE UMANE
     La condiţiile specifice de participare la concurs,se completeaza :
c) Cunoştinţe de operare pe calculator: cunoasterea si utilizarea sistemului de operare Windows, utilizarea Microsoft Word, calcul tabelar in Microsoft Excel, navigare internet.

 

A N U N T

22.11.2018

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 27.11.2018 (.pdf)

 

A N U N T

22.11.2018

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ŞI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL 2019

    Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei orașului Băneasa la adresa: www.primaria-baneasa.ro (secțiunea Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice);
- la sediul Primăriei orașului Băneasa, strada Trandafirilor nr.101 (panoul de afisaj);
- birou secretar.
    Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Registratură:
Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

06.11.2018

 

UAT Oras Baneasa a incheiat in data de 06.11.2018 contractul de furnizare echipamente nr. 10411/ 06.11.2018 cu SC NS COPIERS SRL, cu sediul in Constanta, Soseua Mangaliei nr. 135, cui 10891203, in cadrul Proiectului JOYRIDE ,,JOINT RESOURCES AND INITIATIVES DEDICATED TO THE ENVIRONMENT’’, ROBG- 338, in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria , INTERREG V-A, Axa Prioritara 2.

 

A N U N T

06.11.2018

 

PRIMARIA ORAS BANEASA, cu sediul în: localitatea BANEASA, strada TRANDAFIRILOR, nr. 101, județul CONSTANTA în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publica: Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

26.10.2018

 

Descarca Anuntul privind sedinta de indata a CL Baneasa din 31.10.2018 (.pdf)

 

A N U N T

26.10.2018

 

Privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse de candidati la secretariatul comisiei de concurs, în vederea participării la concursul organizat în perioada 02.11-05.11.2018 ,pentru ocuparea unei functii contractuale vacante din cadrul CNIPT. Descarca detalii

 

A N U N T

11.10.2018

 

PRIMARIA ORASULUI BANEASA, organizează concurs in conformitate cu HG 286/2011, modificat si completat de H.G. 1027/2014 pentru: 1 FUNCTIE CONTRACTUALA PE PERIOADA NEDETERMINATA DE REFERENT II (CNIPT). Descarca detalii

 

A N U N T

public privind decizia etapei de încadrare

10.10.2018

 

UUAT ORAȘUL BĂNEASA reprezentat prin MIREA MAREȘ - Viceprimar, cu sediul în Județul Constanța, Orașul Băneasa, Str. Trandafirilor, nr. 101, titular al proiectului:
     „CENTRU CULTURAL RECREAȚIONAL ÎN LOCALITAȚILE BĂNEASA, FĂUREI ȘI NEGURENI – UAT ORAȘ BĂNEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, propus a fi amplasat în
Județul Constanța, Orașul Băneasa și satele aparținătoare Negureni (str. Principală), Făurei (str. Principală), străzile din Orașul Băneasa: Trandafirilor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.
     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii, nr.23, Constanța, județul Constanța, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet:http://apmct.anpm.ro
     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţului..

 

A N U N T

03.10.2018

 

Descarca Anuntul privind sedinta de indata a CL Baneasa din 04.10.2018 (.pdf)

 

A N U N T

27.09.2018

 

ORAȘUL BĂNEASA organizeaza procedura simplificata prin sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru: ”atribuirea contractului de lucrari de constructie gradinita 2 clase orasul Banaeasa”. Descarca documentele

 

A N U N T

public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

27.09.2018

 

UAT ORAȘUL BĂNEASA reprezentat prin MIREA MAREȘ - Viceprimar, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „CENTRU CULTURAL RECREAȚIONAL ÎN LOCALITĂȚILE BĂNEASA, FĂUREI ȘI NEGURENI – UAT ORAȘ BĂNEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, propus a fi amplasat în Județul Constanța, Orașul Băneasa și satele aparținatoare Negureni (str. Principală), Făurei (str. Principală), străzile din Orașul Băneasa: Trandafirilor, Bujorului.
      Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, str. Unirii, nr.23, Municipiul Constanța, Județul Constanța, zilnic, între orele 9 – 13 şi la sediul titularului: UAT ORASUL BĂNEASA reprezentat prin MIREA MAREȘ - Viceprimar, cu sediul în Județul Constanța, Orașul Băneasa, Str. Trandafirilor, nr. 101, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.
     Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA , str. Unirii, nr.23, Constanța, județul Constanța, între orele 9 -13.

 

A N U N T

24.09.2018

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 28.09.2018 (.pdf)

 

A N U N T

04.09.2018

 

Privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spațiilor comerciale din Piata agroalimentară, proprietate publică a orașului Băneasa, situate in strada Pieței, nr. 6, orașul Băneasa. Vezi detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

04.09.2018

 

Vă aducem la cunoștință adoptarea Legii nr. 231/02.08.2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 publicată în Monitorul Oficiul nr.679/06.08.2018 , şi care a intrat în vigoare cu data de 09.08.2018. Vezi detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

24.08.2018

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 27.08.2018 (.pdf)

 

A N U N T

08.08.2018

 

Descarca Anuntul privind sedinta de indata a CL Baneasa din 09.08.2018 (.pdf)

 

A N U N T

03.08.2018

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 08.08.2018 (.pdf)

 

A N U N T

16.07.2018

 

Privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spațiilor comerciale din Piata agroalimentară, proprietate publică a orașului Băneasa, situate in strada Pieței, nr. 6, orașul Băneasa . Vezi detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

21.06.2018

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 26.06.2018 (.pdf)

 

A N U N T

15.06.2018

 

Primaria orasului Baneasa organizeaza licitatie publica cu strigare in data de 12.07.2018 pentru vanzarea a doua suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului. Vezi detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

08.06.2018

 

Privind rezultatele finale a examenului de promovarea in grad sau trapta imediat superioara a functiei contractuale de arhivar din data de 08.06.2018. Vezi detalii aici ... (.rar)

 

A N U N T

23.05.2018

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 30.05.2018 (.pdf)

 

A N U N T

23.05.2018

 

Primăria Orașului Băneasa, județul Constanța, organizează organizează în data de 08.06.2018, ora 10,00 la sediul din Băneasa, str. Trandafirilor nr.101 , examen pentru promovarea in grad sau treapta imediat superioara celei detinute a funcției contractuale de : 1) IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA, ARHIVA, SECRETARIAT, REGISTRATURA, RELATII CU PUBLICUL, TRANSPORT GOSPODARESC, RETEA LOCALA ELECTRONICA. Vezi detalii aici ... (.rar)

 

A N U N T

22.03.2018

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 27.03.2018 (.pdf)

 

A N U N T

13.03.2018

 

Primăria Orașului Băneasa, județul Constanța, organizează achizitie publica in SEAP. Denumirea achizitie: „MODERNIZAREA SI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN ORASUL BANEASA, JUDETUL CONSTANTA” prin Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale - servicii de consultanţă pentru managementul proiectului. Vezi detalii aici ... (.rar)

 

A N U N T

13.03.2018

 

Primăria Orașului Băneasa, județul Constanța, organizează achizitie publica in SEAP. Denumirea achizitie: „MODERNIZAREA SI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN ORASUL BANEASA, JUDETUL CONSTANTA” prin Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale - servicii de informare şi publicitate pentru implementarea proiectului. Vezi detalii aici ... (.rar)

 

A N U N T

13.03.2018

 

Primăria Orașului Băneasa, județul Constanța, organizează achizitie publica in SEAP. Denumirea achizitie: „MODERNIZAREA SI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN ORASUL BANEASA, JUDETUL CONSTANTA” prin Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale - servicii de traducere autorizata. Vezi detalii aici ... (.rar)

 

A N U N T

22.02.2018

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 27.02.2018 (.pdf)

 

A N U N T

25.01.2018

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 30.01.2018 (.pdf)

 


 

A N U N T

21.12.2017

 

Primăria Orașului Băneasa, județul Constanța, organizează licitație publica cu strigare, în data de 25.01.2018, orele 13.00, la sediul Primăriei Băneasa, strada Trandafirilor, nr. 101, în vederea vânzării unei suprafețe de teren de 1595 mp, aparținând domeniului privat al orașului Băneasa, pentru construirea unui spațiu comercial, strada Trandafirilor, nr. FN, județul Constanța. Vezi detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

14.12.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 20.12.2017 (.pdf)

 

A N U N T

12.12.2017

 

PRIMARIA ORASULUI BANEASA, a publicat un anunt privind decizia etapei de incadrare a proiectului referitor modernizarea drumurilor si strazilor din localitate - nu este necesara parcurgerea etapelor din procedura de evaluare. Vezi detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

24.11.2017

 

PRIMARIA ORASULUI BANEASA, a publicat un anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse de candidati la secretariatul comisiei de concurs, în vederea participării la concursul organizat în perioada 07.12.-11.12.2017 ,pentru ocuparea unor functii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului.. Vezi detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

23.11.2017

 

PRIMARIA ORASULUI BANEASA, a publicat un anunt privind decizia etapei de incadrare a proiectului referitor modernizarea drumurilor si strazilor din localitate. Vezi detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

23.11.2017

 

S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA S.R.L. organizează în data de 29.11.2017 , ora 14,00 la sediul din Băneasa, str. Trandafirilor nr.101, concurs pentru ocuparea funcției contractuale de mecanic utilaje.Vezi detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

10.11.2017

 

PRIMARIA ORASULUI BANEASA, organizează concurs pentru functia contractuala vacanta pe perioada nedeterminata de sofer, aprobat prin HG 286/2011, modificat si completat de H.G. 1027/2014: 1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE SOFER MICROBUZ SCOLAR – NORMA INTREAGA (.pdf)

 

A N U N T

06.11.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 17.11.2017 (.pdf)

 

A N U N T

12.10.2017

 

S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA S.R.L. , organizează în data de 23.10.2017 , ora 14,00 la sediul din Băneasa, str. Trandafirilor nr.101 , concurs pentru ocuparea funcției contractuale: TRACTORIST 834101. Vezi detalii... (.pdf)

 

A N U N T

11.10.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 12.10.2017 (.pdf)

 

A N U N T

10.10.2017

 

Privind stabilirea rezultatelor finale la concursul organizat în data de 10.10.2017, pentru ocuparea unei functii publice vacante de referent ,clasa III,grad profesional debutant , din cadrul Compartimentului de protectie civila. Vezi detalii... (.pdf)

 

A N U N T

06.10.2017

 

Privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidaţi pentru concursul din perioada 10-13.10.2017, pentru ocuparea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Vezi detalii... (.pdf)

 

A N U N T

21.09.2017

 

Primăria Orasului Baneasa a publicat un anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul în vederea ocupării unei funcții contractuale vacante. Vezi detalii... (.pdf)

 

A N U N T

20.09.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 26.09.2017 (.pdf)

 

A N U N T

14.09.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 18.09.2017 (.pdf)

 

A N U N T

08.09.2017

 

Primăria Orasului Baneasa organizează concurs de recrutare în data de 10.10.2017 ,ora 10,00 , proba scrisă, respectiv în data de 13.10.2017 ora 10,00 interviul, la sediul instituției din localitatea Baneasa,str.Trandafirilor, nr.101, în vederea ocupării funcției publice vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant, gradatie 0. Vezi detalii... (.pdf)

 

A N U N T

01.09.2017

 

ORASUL BANEASA – reprezentat. prin MIREA MARES - viceprimar, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN ORASUL BANEASA, JUDETUL CONSTANTA , propus a fi amplasat in judetul Constanta, orasul Baneasa si satele apartinatoare Negureni, Tudor Vladimirescu, DC38, strazile din orasul Baneasa: Dumbravei,Petuniilor, Belsugului,Rozelor si Bujorului. Vezi detalii... (.pdf)

 

A N U N T

31.08.2017

 

PRIMARIA ORASULUI BANEASA, organizează concurs pentru functia contractuala vacanta pe perioada nedeterminata aprobat prin HG 286/2011, modificat si completat de H.G. 1027/2014: in cadrul Compartimentului Cultura-Biblioteca. (.pdf)

 

A N U N T

28.08.2017

 

Descarca Anuntul privind materialele informative necesare pentru recrutarea expertilor electorali si operatori de calculator.(.rar)

 

A N U N T

22.08.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 22.08.2017 (.pdf)

 

A N U N T

20.07.2017

 

S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA S.R.L., organizează în data de 24.07.2017, ora 14,00 la sediul din Băneasa, str. Trandafirilor nr.101, concurs pentru ocuparea funcției contractuale: SUDOR-7212. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

13.07.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 18.07.2017 (.pdf)

 

A N U N T

19.06.2017

 

Privind rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unor functii contractuale vacante de administrator public, ingrijitor si paznic ½ norma. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

15.06.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 20.06.2017 (.pdf)

 

A N U N T

14.06.2017

 

Privind stabilirea rezultatelor finale la concursul organizat în data de 12-14.06.2017, pentru promovarea unor functionari publici in grad profesional imediat superior celui detinut. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

13.06.2017

 

Privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse de candidati la secretariatul comisiei de concurs, în vederea participării la concursul organizat în perioada 19.06.-21.06.2017 ,pentru ocuparea unor functii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

31.05.2017

 

Referitor la Memorandumul cu tema ”Masuri privind diseminarea principiilor ce deriva din jurisprudenta CEDO ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public”, Institutia Prefectului a publicat urmatoarele documente:

Descarca:

- memorandumul;
- principiile ce derivă din jurisprudenţa CEDO;
- lista 1 cuprinzând descrierea cauzelor CEDO.

- lista 2 cuprinzând descrierea cauzelor CEDO.

 

A N U N T

30.05.2017

 

Privind stabilirea rezultatelor finale la concursul organizat în data de 26.05.2017-30.05.2017, pentru ocuparea unor functii publice vacante de politist local,clasa III,grad profesional 2 asistent si 2 debutant , din cadrul Compartimentului de politie locala. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

25.05.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 26.05.2017 (.pdf)

 

A N U N T

23.05.2017

 

PRIMARIA ORASULUI BANEASA, organizează concurs pentru urmatoarele functii contractuale vacante pe perioada nedeterminata aprobat prin HG 286/2011, modificat si completat de H.G. 1027/2014 :
- 1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE ADMINISTRATOR PUBLIC – NORMA INTREAGA
- 1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE PAZNIC - ½ NORMA
- 1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE INGRIJITOR – NORMA INTREAGA
Detalii aici ...
(.pdf)

 

A N U N T

23.05.2017

 

Descarca Anexa Dispozitiei Primarului privind delimitarea sectiilor de votare pentru referendumul local din 11.06.2017 (.pdf)

 

A N U N T

22.05.2017

 

Descarca Anuntul privind Componenta Biroului Electoral de Circumscriptie Baneasa pentru referendumul local din 11.06.2017 (.pdf)

 

A N U N T

19.05.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 19.05.2017 (.pdf)

 

A N U N T

18.05.2017

 

Privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidaţi pentru concursul din perioada 26-30.05.2017, pentru ocuparea unor functii publice vacante de executie din cadrul Compartimentului Politie locala. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

18.05.2017

 

Primaria Baneasa a publicat un anunt referitor la organizarea in data de 11.06.2017 a Referendumului privind modificarea statutului UAT Baneasa din oras la cel de comuna. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

15.05.2017

 

Privind rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea ocuparea unei functii contractuale vacante de in cadrul S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA S.R.L.. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

12.05.2017

 

Privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidati la secretariatul comisiei de concurs, în vederea participării la concursul organizat în data de 15.05.2017 , pentru ocuparea unor functii contractuale vacante din cadrul S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA S.R.L.. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

11.05.2017

 

Primaria orasului Baneasa, judetul Constanta organizeaza concurs de promovare in grad profesional in perioada 12-14.06.2017, conform articolelor 64 si 65 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 125 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare.. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

10.05.2017

 

privind stabilirea rezultatelor finale la concursul organizat în data de 10.05.2017, pentru ocuparea unei functii publice vacante de inspector,clasa I,grad profesional debutant , din cadrul Compartimentului de asistenta sociala. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

09.05.2017

 

privind stabilirea rezultatelor finale a concursului organizat pentru ocuparea unor functii contractuale vacante de ARHIVAR si INSPECTOR DE SPECIALITATE - MANAGER TRANSPORT PERSOANE. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

05.05.2017

 

privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidaţi pentru concursul din perioada 10-15.05.2017, pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector, clasa I,grad profesional debutant,din cadrul Compartimentului asistenta sociala. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

05.05.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 11.05.2017 (.pdf)

 

A N U N T

27.04.2017

 

S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA S.R.L., organizează în data de 15.05.2017, ora 9:00 la sediul din Băneasa, str. Trandafirilor nr. 101 , concurs pentru ocuparea mai multor funcții contractuale. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T  I M P O R T A N T

26.04.2017

IN ATENTIA CRESCATORILOR DE ANIMALE DIN ORASUL BANEASA !

 

In data de 26 aprilie 2017 s-a aprobat in sedinta de consiliu local închirierea prin licitatie publica cu strigare in conditiile OUG nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare si a legislatiei aferente a suprafetei de 466,7259 pășune ce aparține domeniului privat al orașului Băneasa.

      Pretul de pornire al licitatiei este de 99 lei/ha.

      Taxa de participare la licitatie este de 100 lei.

      Caietul de sarcini precum si documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia ofertanţilor pentru suma de 100 lei. Garanţia de participare este de 5% din pretul de pornire a licitatiei iar pasul de licitare este de 10 lei.

       Solicitantii vor depune oferta pentru păşunea solicitată conform documentelor cerute prin Caietul de sarcini, la sediul primariei Băneasa până la data de 05 mai 2017, orele 14,00 .

       Licitaţia Publică pentru închirierea păşunilor va avea loc în data de 8 mai 2017, orele 10,00 la sediul primariei. Detalii aici ... (.pdf)

 

A N U N T

25.04.2017

 

PRIMARIA ORASULUI BANEASA, cu sediul in localitatea Băneasa, str. Trandafirilor, nr.101, judetul Constanta, organizează concurs pentru ocuparea a doua functii publice vacante de Politist Local, clasa III, grad profesional asitent, clasa de salarizare 22 si doua functii publice vacante de Politist Local, clasa III, grad profesional debutant, clasa de salarizare in cadrul Compartimentului de Politie Locala Baneasa. (.pdf)

 

A N U N T

21.04.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 26.04.2017 (.pdf)

 

A N U N T

12.04.2017

 

PRIMARIA ORASULUI BANEASA, organizează în data de 28.04.2017, ora 10,00 la sediul din Băneasa, str. Trandafirilor nr.101, examen pentru promovarea in grad sau treapta imediat superioara celei detinute a doua funcții contractuale. (.pdf)

 

A N U N T

12.04.2017

 

PRIMARIA ORASULUI BANEASA , organizează concurs pentru urmatoarele functii contractuale vacante pe perioada nedeterminata aprobat prin HG 286/2011, modificat si completat de H.G. 1027/2014 :

- 1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE ARHIVAR – NORMA INTREAGA
- 1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE INSPECTOR DE SPECIALITATE - MANAGER TRANSPORT PERSOANE - ½ NORMA.
(.pdf)

 

A N U N T

07.04.2017

 

Descarca anuntul privind  ocuparea functei publice de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA al Primariei orașului Băneasa.. (.pdf)

 

A N U N T

24.03.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 30.03.2017 (.pdf)

 

A N U N T

17.03.2017

 

Descarca anuntul privind rezultatele finale ale concursului organizat în perioada 14.-17.03.2017 pentru ocuparea functiilor publice vacante de Politist local,clasa III,grad profesional asistent. (.pdf)

 

A N U N T

16.03.2017

 

Descarca anuntul privind punctajele obţinute la proba scrisă de candidatii admisi să participe la concursul organizat în data de 14.03.2017 pentru ocuparea functiilor publice vacante de POLITIST LOCAL, clasa III ,grad profesional asistent, din cadrul Biroului de Politie Locala. (.pdf)

 

A N U N T

14.03.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 15.03.2017 (.pdf)

 

A N U N T

07.03.2017

 

Descarca anuntul privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidaţi pentru concursul din perioada 14-17.03.2017, pentru ocuparea unor functii publice vacante de politist local,clasa III,grad profesional asistent, din cadrul Biroului de Politie Locala. (.pdf)

 

A N U N T

06.03.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 09.03.2017 (.pdf)

 

ANUNT AMANARE CONCURS

24.02.2017

 

PRIMARIA ORAS BANEASA, cu sediul în localitatea Baneasa, str. Trandafirilor, nr. 101, județul Constanta, anunță amânarea concursului conform art.73, alin. (1),(2),(3),(4) si (5) din H.G. nr.611/2008 ,pentru ocuparea a doua functii publice vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului de Politie Locala
organizat inițial:
- proba scrisă în data de 01.03.2017, ora 10,00
- proba interviu în data de 06.03.2017, ora 10,00

astfel:
- proba scrisă în data de 14.03.2017, ora 10,00
- proba interviu în data de 17.03.2017, ora 10,00

 

A N U N T

24.02.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 28.02.2017 (.pdf)

 

A N U N T

22.02.2017

 

Descarca anuntul privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidaţi pentru concursul din perioada 01-06.03.2017, pentru ocuparea unor functii publice vacante de politist local,clasa III,grad profesional asistent, din cadrul Biroului de Politie Locala. (.pdf)

 

A N U N T

22.02.2017

 

Descarca Anuntul privind licitatia publica care va fi organizata de UAT Baneasa pe data de 15.03.2017 (.pdf)

Descarca Caietul de Sarcini aferent licitatiei publice (.pdf)

 

 

A N U N T

06.02.2017

 

Descarca anuntul privind concursul pentru ocuparea functei publice de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, in cadrul COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA al Primariei orașului Băneasa. (.pdf)

 

A N U N T

27.01.2017

 

Descarca anuntul privind concursul pentru ocuparea a doua functii publice vacante de Politist Local, clasa III, grad profesional asitent, clasa de salarizare 22 in cadrul Biroului de Politie Locala Baneasa. (.pdf)

 

A N U N T

26.01.2017

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 31.01.2017 (.pdf)

 

A N U N T

26.01.2017

 

Descarca Anuntul referitor la inscrierea in catalogul electronic a ofertelor privind achizitia de servicii de proiectare pentru proiectul ”Lucrari de consolidare, izolatii termice, amenajari interioare si schimbare de destinatie din sediu Judecatorie in sediu Primarie, Consiliul Local baneasa, jud. Constanta. Amenajare parcare exterioara, refacere zid de sprijin si lucrari de captare si evacuare  a apelor pluviale” (.pdf)

Descarca Caietul de Sarcini (.pdf)

Descarca detalii privind evaluarea starii de degradare si planurile de incadrare si amenajare (.pdf)

 

 


 

A N U N T

13.12.2016

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 20.12.2016 (.pdf)

 

A N U N T

28.11.2016

 

In atenţia persoanelor îndreptăţite care au depus cereri potrivit legilor fondului funciar

In conformitate cu prevederile art. 16 din NORMELE din 19 iunie 2013 de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate de H.G. nr. 401/2013, sunt convocaţi moştenitorii legali ai autorilor, în vederea punerii în posesie a terenului, în perioada 05 - 16.12.2016 la sediul Primăriei Oraşului Băneasa, Comisia Locală de Fond Funciar, Oraşul Băneasa, strada Trandafirilor nr. 101, judeţul Constanţa, după cum urmează:

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

10.11.2016

 

Descarca Anuntul privind sedinta extraordinara a CL Baneasa din 11.11.2016 (.pdf)

 

A N U N T

21.10.2016

 

privind rezultatul selectarii dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul din perioada 16-18 noiembrie 2016 pentru ocuparea unei functii publice vacanta de executie in cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

19.10.2016

 

Primăria Orasului Baneasacu sediul în localitatea Baneasa, str. Trandafirilor, nr. 101, județul Constanta, anunță amânarea concursului conform art.74 din H.G. nr.611/2008, pentru ocuparea postului vacant de:
- inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul serviciului urbanism si amenajarea teritoriului, protectie civila, protectia mediului, achizitii publice, registrul agricol, cadastru funciar organizat inițial:
- proba scrisă în data de 26.10.2016, ora 10,00
- proba interviu în data de 28.10.2016, ora 10,00
astfel:
- proba scrisă în data de 16.11.2016, ora 10,00
- proba interviu în data de 18.11.2016, ora 10,00
Prin acest anunț venim în completarea celui publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a nr.1230 din data 26.09.2016, pagina 7, cod 46800.

 

A N U N T

13.10.2016

 

privind punctajele obţinute la proba scrisa/ practica de catre candidatii admisi să participe la concursul organizat în data de 13.10.2016.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

06.10.2016

 

privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidati la secretariatul comisiei de concurs, în vederea participării la concursul organizat în perioada 13.10. – 17.10.2016 , pentru ocuparea unor functii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Descarca detalii (.pdf)

 

 

 

A N U N T

26.09.2016

 

Primăria Orasului Baneasa in conformitate cu HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici ,organizează concurs , în data de 26.10.2016,ora 10,00 , proba scrisă, respectiv în data de 28.10.2016 ora 10,00 interviul, la sediul instituției din localitatea Baneasa, str.Trandafirilor, nr.101, în vederea ocupării unei funcții publice vacante de :
- inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,Protectie Civila, Protectia Mediului, Achizitii Publice, Registrul Agricol, Cadastru Funciar.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

22.09.2016

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 27.09.2016 (.pdf)

 

A N U N T

21.09.2016

 

Primaria orasului Baneasa, judetul Constanta in conformitate cu HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,organizează în data de 13.10.2016, ora 10,00 respectiv 17.10.2016 ,ora 10,00 la sediul din Băneasa, str. Trandafirilor nr.101 , concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante :
1) IN CADRUL DIRECTIEI PENTRU UTILITATI PUBLICE:
- 1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE MUNCITOR CALIFICAT (BULDOEXCAVATORIST)
2) IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV:
- 1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST CENTRALA TERMICA).

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

08.09.2016

 

Primaria orasului Baneasa, judetul Constanta organizeaza examen de promovare in clasa in perioada 28-30.09.2016, conform articolelor 64 ,68 si 69 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 144,145,SI 146 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului din 18.12.2009 privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

22.08.2016

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 29.08.2016 (.pdf)

 

A N U N T

11.07.2016

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 18.07.2016 (.pdf)

 

A N U N T

13.06.2016

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 17.06.2016 (.pdf)

 

A N U N T

25.05.2016

 

privind stabilirea rezultatelor finale la concursul organizat în data de 25.05.2016, pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de inspector,clasa I,grad profesional asistent , din cadrul compartimentului achizitii publice.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

25.05.2016

 

privind punctajele obţinute la proba interviu de candidatul admis în data de 25.05.2016 pentru ocuparea unei functii publice temporar vacanta.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

25.05.2016

 

privind punctajele obţinute la proba scrisă de candidatul admis să participe la concursul organizat în data de 25.05.2016 pentru ocuparea unei functii publice temporar vacanta de inspector,clasa I,grad profesional asistent , din cadrul compartiment achizitii publice .

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

12.05.2016

 

privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidaţi pentru concursul din perioada 25-27.05.2016, pentru ocuparea unei functii publice temporar vacanta de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

11.05.2016

 

privind punctajele obţinute la proba scrisă de catre candidatii admisi să participe la concursul organizat în data de 11.05.2016.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

29.04.2016

 

privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidati la secretariatul comisiei de concurs, în vederea participării la concursul organizat în perioada 11.05 – 13.05.2016 ,pentru ocuparea unei functii contractuale vacante din cadrul DIRECTIEI PENTRU UTILITATI PUBLICE..

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

15.04.2016

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 19.04.2016 (.pdf)

 

A N U N T

15.04.2016

 

Primăria Orasului Baneasa organizează concurs de ocupare în data de 25.05.2016 ,ora 10,00 , proba scrisă, respectiv în data de 27.05.2016 ora 10,00 interviul, la sediul instituției din localitatea Baneasa, str. Trandafirilor, nr. 101, în vederea ocupării unei functii publice temporar vacante.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

13.04.2016

 

Primaria Baneasa organizează în data de 11.05. 2016, ora 10,00 respectiv 13.05.2016, ora 10,00 la sediul din Băneasa, str. Trandafirilor nr.101 , concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

28.03.2016

 

Privind rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de ZIDAR/ZUGRAV in cadrul DUP.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

25.03.2016

 

Privind stabilirea rezultatelor finale a concursului organizat pentru ocuparea unor functii contractuale vacante de INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT SI REFERENT DEBUTANT in cadrul CNIPT BANEASA.

Descarca detalii (.pdf)

Descarca raportul final (.pdf)

 

A N U N T

23.03.2016

 

Privind punctajele obţinute la proba scrisă de catre candidatii admisi să participe la concursul organizat în data de 23.03.2016.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

22.03.2016

 

Autoritatea contractantă, Oraşul Băneasa, cu sediul în oraşul Băneasa, strada Trandafirilor, nr. 101, judeţul Constanţa, vă informează că lansează achiziţia directă în vederea atribuirii contractului de lucrări „TEREN DE SPORT TENIS DE CÂMP ȘI MINIFOTBAL” în oraș Băneasa, județul Constanța.

Descarca invitatia si alte detalii (.pdf)

Descarca documentatia necesara (.pdf)

 

A N U N T

17.03.2016

 

Privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse de candidati la secretariatul comisiei de concurs, în vederea participării la concursul organizat în perioada 28.03.-30.03.2016 , pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de zidar /zugrav din cadrul D.U.P.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

16.03.2016

 

Privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse de candidati la secretariatul comisiei de concurs, în vederea participării la concursul organizat în perioada 23.03.-25.03.2016, pentru ocuparea unor functii contractuale vacante din cadrul CNIPT.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

02.03.2016

 

Primaria Baneasa organizează în data de 28.03.2016, ora 10,00 respectiv 30.03.2016 ,ora 10,00 la sediul din Băneasa, str. Trandafirilor nr.101, concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

01.03.2016

 

Primaria Baneasa organizează în data de 23.03.2016, ora 10,00 respectiv 25.03.2016, ora 10.00 la sediul din Băneasa, str. Trandafirilor nr. 101, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

23.02.2016

 

privind stabilirea rezultatelor finale la concursul organizat în data de 22.06.2016, pentru ocuparea a doua functii publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul impozite si taxe.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

22.02.2016

 

privind punctajele obţinute la proba scrisă de candidatii admisi să participe la concursul organizat în data de 22.02.2016 pentru ocuparea a doua functii publice vacante de inspector,clasa I,grad profesional debutant , din cadrul impozite si taxe. Proba interviu.

Descarca detalii (.pdf)

 

 

A N U N T

22.02.2016

 

privind rezultatul contestatiei depusa in urma sustinerii probei scrise pentru ocuparea functiei contractuale de referent debutant in cadrul D.U.P..

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

22.02.2016

 

privind punctajele obţinute la proba scrisă de candidatii admisi să participe la concursul organizat în data de 22.02.2016 pentru ocuparea a doua functii publice vacante de inspector,clasa I,grad profesional debutant , din cadrul impozite si taxe. Proba scris.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

18.02.2016

 

privind punctajele obţinute la proba scrisă de catre candidatii admisi să participe la concursul organizat în data de 18.02.2016.

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

16.02.2016

 

privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidaţi pentru concursul din perioada 22-24.02.2016, pentru ocuparea unor functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Descarca detalii (.pdf)

 

 

A N U N T

09.02.2016

 

Descarca Anuntul privind sedinta ordinara a CL Baneasa din 16.02.2016 (.pdf)

 

 

D I S P O Z I T I E

05.02.2016

 

Privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări:
„AMENAJARE PĂRCULEȚ CU LOC DE JOACĂ PENTRU COPII” în oraș Băneasa, județul Constanța
 

Descarca detalii (.pdf)

 

A N U N T

27.01.2016

 

PRIMARIA ORASULUI BANEASA , organizează în data de 18.02.2016, ora 10,00 respectiv 23.02.2016 ,ora 10,00 la sediul din Băneasa, str. Trandafirilor nr.101 , concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale :
1) IN CADRUL DIRECTIEI PENTRU UTILITATI PUBLICE:
- 1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE REFERENT DEBUTANT
- 1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE MUNCITOR CALIFICAT (ZIDAR-ZUGRAV)
 

Descarca detalii (.pdf)

 

 

A N U N T

22.01.2016

 

In conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor art. 22 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, precum şi a prevederilor din, solicităm avizul dumneavoastră în vederea organizării concursului pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, după cum urmează :

IN CADRUL BIROULUI FINANCIAR-CONTABIL(IMPOZITE SI TAXE)

- 1 FUNCTIE PUBLICA DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT
- 1 FUNCTIE PUBLICA DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

IN CADRUL SERVICIULUI URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI,PROTECTIE CIVILA,PROTECTIA MEDIULUI,ACHIZITII PUBLICE,REGISTRUL AGRICOL,CADASTRU FUNCIAR
- 1 FUNCTIE PUBLICA DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT.

Descarca detalii (.pdf)

 

 


 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2016 © Primaria comunei Baneasa.
 v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.