PREZENTARE

DATE GENERALE

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Băneasa este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, este subiect juridic de drept fiscal, titulară a codului de înregistrare fiscală și a conturilor deschise la unitățile teritoriale de trezorerie, precum și la unitățile bancare.

Comuna Băneasa este titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat în care aceasta este parte, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Băneasa, în relațiile cu alte autorități și instituții publice, persoane fizice sau persoane juridice, utilizează poșta electronică, ca instrument de comunicare oficială.

În cadrul politicii economice naționale, unitatea administrativ-teritorială are dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritățile administrației publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru exercitarea competenței și a atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii.

ISTORIA LOCALITĂȚII

Localitatea Băneasa este atestată istoric în jurul  anului 1750, fiind inițial un punct de întâlnire al negustorilor care traversau ținutul Dobrogei, din stânga Dunării, sat care purta numele Parachioi ( satul cu bani). Din anul 1850 este atestată ca localitate cu statut juridic, respectiv comună, având biserică în anul 1850 și școală românească la 1869.

In anul 2004, prin Legea nr. 83/2004 privind declararea ca orașe a unor comune publicată în Monitorul Oficial nr. 310/7.04.2004 , comuna Băneasa, județul Constanța , a fost declarată oraș având ca sate aparținătoare orașului satele Negureni, Făurei, Tudor Vladimirescu.

În anul 2019, prin Legea nr. 37 din 17 ianuarie 2019 privind trecerea orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună, publicată în Monitorul Oficial nr. 54/21.01.2019, orașul Băneasa, județul Constanța, trece la rangul de comună, deținut anterior intrării în vigoare a Legii nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune.

Stema Comunei Băneasa, județul Constanța, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat și despicat, în partea superioară.

În partea superioară, în dreapta, în câmp verde, se află un știulete de porumb flancat de cate un spic de grâu,  de aur.

În partea superioară, în  stânga, în câmp de argint, un copac dezrădăcinat, în culori naturale .

În vârful scutului, în câmp roșu, se află trei besanți de aur, așezați 1:3.

Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu trei turnuri crenelate.

AȘEZARE GEOGRAFICĂ ȘI COMPONENȚA LOCALITĂȚII

Comuna Băneasa este amplasat în S-V-ul județului Constanța, având următoarele delimitări teritoriale :

–           EST          – Comuna Ion Corvin;

–           VEST       – Comuna Lipnița și Republica Bulgaria;

–           NORD      – Comuna Oltina și Ion Corvin;

–           SUD         – comuna Dobromir și Republica Bulgaria.

Comuna  Băneasa are în componența sa , următoarele localități:

  1. satul Băneasa, amplasat pe DN3 – Ostrov – Constanța, la distanță de 6 Km spre vest de satul Negureni, 3 Km spre sud de satul Răzoare, comuna Oltina, la 2 Km spre nord de satul Făurei, 9Km spre nord – vest de comuna Dobromir, la 11 Km spre est de comuna Lipnița și 3 Km la est de granița cu Bulgaria , având o suprafață a intravilanului de 204 ha;
  2. satul Negureni , amplasat pe DN3 – Ostrov – Constanța, la 6 km est de satul Băneasa, la 5 km spre sud de satul Viile – comuna Ion Corvin, la 7 km spre vest de comuna Ion Corvin, la 6 km spre nord de comuna Dobromir, având o suprafață a intravilanului de 90 ha;
  3. satul Făurei, amplasat pe DC53 – Băneasa – Tudor Vladimirescu, la 2 km spre sud de satul Băneasa, la 7 km spre nord de satul Tudor Vladimirescu, la 8 km vest de comuna Dobromir și 3 km spre est de granița cu Bulgaria, având o suprafață a intravilanului de 60 ha;
  4. satul Tudor Vladimirescu, amplasat la 1 km est de granița cu Bulgaria, 4 km spre nord cu granița Bulgariei, la 7 km spre sud de satul Făurei și 5 km spre vest de comuna Dobromir, având o suprafață a intravilanului de 52 ha.

Reședința comunei Băneasa este satul Băneasa.

Satul Negureni, sat component al Comunei Băneasa, județul Constanța, este localitate atestată istoric în jurul anului 1780 fiind situate la punctul actual “Trei cișmele”. Din cauza unei epidemii locuitorii s-au mutat pe locul actualului sat în jurul anului 1800, când este atestată localitatea ca și comună până în anul 1968 când localitatea a fost atașată ca sat al comunei Băneasa.

Satul Făurei este localitate atestată istoric în jurul anului 1800.

Satul Tudor Vladimirescu este localitate atestată istoric în jurul anului 1800, până în anul 1946 având statut de comună, după care până în anul 1951 localitatea a fost atașată ca sat al comunei Dobromir Vale. Din anul 1951 localitatea Tudor Vladimirescu a devenit comună până în anul 1968, după care a fost atașată ca sat component al comunei Băneasa .