INSTITUȚII SUBORDONATE

  • Centru de Sănătate ;
  • Farmacii ( 1 );
  • Medici de familie ( 3 );
  • Medici specialiști ( 3);
  • Medici medicină generală ( 2 );
  • Cadre medii ( 19  );
  • Asistenți comunitari ( 4 ) ;
  • Mediator sanitar ( 1 ).
  • preșcolar – 4 grădinițe
  • școli primare I – IV – 1 scoală
  • școli gimnaziale I – VIII – 3 școli
  • liceal – 1 licee
  • școli de arte și meserii – 2 școli .
  • Biserica ortodoxă Băneasa;
  • Biserica ortodoxă Negureni;
  • Biserica musulmană Făurei.