Unitatea administrativ-teritorială Comuna Băneasa este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, este subiect juridic de drept fiscal, titulară a codului de înregistrare fiscală şi a conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.

Comuna Băneasa este titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care aceasta este parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Băneasa, în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, persoane fizice sau persoane juridice, utilizează poşta electronică, ca instrument de comunicare oficială.

În cadrul politicii economice naţionale, unitatea administrativ-teritorială are dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru exercitarea competenţei şi a atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.

Așezare geografică și componența localității

Comuna Băneasa  este amplasat in S-V –ul judetului Constanta , avand urmatoarele delimitari teritoriale :

–           EST          – Comuna Ion Corvin ;

–           VEST       – Comuna Lipnita si Republica Bulgaria;

–           NORD      – Comuna Oltina si Ion Corvin ;

–           SUD         – comuna Dobromir si Republica Bulgaria;

Comuna  Baneasa are in componenta sa , urmatoarele localitati :

  1. satul Baneasa, amplasat pe D.N. 3 – Ostrov – Constanta , la distanta de 6 Km spre vest de satul Negureni , 3 Km spre sud de satul Razoare , comuna Oltina , la 2 Km spre nord de satul Faurei , 9Km spre nord – vest de comuna Dobromir , la 11 Km spre est de comuna Lipnita si 3 Km la est de granita cu Bulgaria , avand o suprafata a intravilanului de 204 ha ;
  2. satul Negureni , amplasat pe D.N. 3 – Ostrov – Constanta , la 6 km est de satul Baneasa , la 5 km spre sud de satul Viile – comuna Ion Corvin , la 7 km spre vest de comuna Ion Corvin , la 6 km spre nord de comuna Dobromir , avand o suprafata a intravilanului de 90 ha .
  3. satul Faurei , amplasat pe D.C.53 – Baneasa- Tudor Vladimirescu , la 2 km spre sud de satul Baneasa , la 7 km spre nord de satul Tudor Vladimirescu , la 8 km vest de comuna Dobromir si 3 km spre est de granita cu Bulgaria , avand o suprafata a intravilanului de 60 ha.
  4. satul Tudor Vladimirescu , amplasat la 1 km est de granita cu Bulgaria , 4 km spre nord cu granita Bulgariei , la 7 km spre sud de satul Faurei si 5 km spre vest de comuna Dobromir , avand o suprafata a intravilanului de 52 ha.

Reşedinţa comunei Băneasa este satul Băneasa.

Satul Negureni, sat component al Comunei Băneasa, judeţul Constanţa, este localitate atestată istoric în jurul anului 1780 fiind situate la punctul actual “Trei cişmele”. Din cauza unei epidemii locuitorii s-au mutat pe locul actualului sat în jurul anului 1800, când este atestată localitatea ca şi comună până în anul 1968 când localitatea a fost ataşată ca sat al comunei Băneasa.

Satul Făurei este localitate atestată istoric în jurul anului 1800.

Satul Tudor Vladimirescu  este localitate atesată istoric în jurul anului 1800 ,până în anul 1946 având statut de comună, după care până în anul 1951 localitatea a fost ataşată ca sat al comunei Dobromir Vale. Din anul 1951 localitatea Tudor Vladimirescu a devenit comună  până în anul 1968, după care a fost ataşată ca sat component al comunei Băneasa .

Istoric comună

Localitatea Băneasa, este atestată istoric în jurul  anului 1750 ,fiind iniţial un punct de întâlnire al negustorilor care traversau tinutul Dobrogei, din stânga Dunării, sat care purta numele Parachioi ( satul cu bani). Din anul 1850 este atestată ca localitate cu statut juridic, respectiv comună, având biserică, în anul 1850 şi şcoală românească la 1869.

In anul 2004, prin Legea nr. 83/2004 privind declararea ca oraşe a unor comune publicată în Monitorul Oficial nr. 310/7.04.2004 , comuna Băneasa, judeţul Constanţa , a fost declarată oraş având ca sate aparţinătoare orasului ,satele Negureni , Făurei , Tudor Vladimirescu .

In anul 2019, prin Legea nr. din 17 ianuarie 2019 privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună, publicată în Monitorul Oficial nr. 54/21.01.2019, oraşul Băneasa, judeţul Constanţa, trece la rangul de comună, deţinut anterior intrării în vigoare a Legii nr. 83/2004 pentru declararea ca oraşe a unor comune.

Stema Comunei Băneasa, judeţul Constanţa, se compune dintr-un scut  triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat, în partea superioară.

În partea superioară, în dreapta, în câmp verde, se află un știulete de porumb flancat de cate un spic de grâu,  de aur.

În partea superioară, în  stânga, în câmp de argint, un copac dezrădăcinat, în culori naturale .

În vârful scutului, în câmp roşu, se află trei besanţi de aur, aşezati 1:3.

Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu trei turnuri crenelate.