Comuna Băneasa

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Băneasa este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, este subiect juridic de drept fiscal, titulară a codului de înregistrare fiscală şi a conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Comuna Băneasa este titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care aceasta este parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Băneasa, în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, persoane fizice sau persoane juridice, utilizează poşta electronică, ca instrument de comunicare oficială.

Primăria Comunei Băneasa

Primăria Comunei Băneasa este structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de Specialitate al primarului.

Consiliul Local al Comunei Băneasa

Date cu caracter personal

Vă informăm că este în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest regulament vă privește și pe dumneavoastră, deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți cât și pentru operatori, și totodată vă oferă mai multe drepturi în acest domeniu.

Anunțuri și informații de interes local

Contact

Comuna Băneasa, strada Trandafirilor nr. 101, județul Constanța | Tel./Fax: 0241850150