Primaria comunei Baneasa:

Str. Trandafirilor nr. 101, cp.: 907035

Telefon: +40/241/850150 sau 850088

Fax: +40/241/850150

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

Analiza Trafic.ro:

 

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar Paul COLIȘ


Proiectele hotararilor sunt postate in format .pdf

 

19.11.2019 - În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:
      Proiect de hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului Stradal al Comunei Băneasa si al satelor componente Negureni, Făurei și Tudor Vladimirescu.
     Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat aici (.rar)

 

07.08.2018 - În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:
      Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi apartinand domeniului public al Oraşului Băneasa.
     Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat aici (.rar)

 

01.08.2018 - În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:
      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana al orașului Băneasa.
     Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat aici (.rar)

 

03.07.2018 - În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:
      Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a oraşului Băneasa, judeţul Constanţa .
     Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat aici (.rar)

 

05.06.2018 - În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:
     Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectul de hotarare privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de salubrizare, activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare al Oraşului Băneasa, județul Constanţa.
     Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat aici (.rar)

 

14.05.2018 - În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:
     Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de intervenţie privind creşterea calităţii arhitectural ambientale a clădirilor, a programului multianual precum şi a listei de inventariere a clădirilor ce se încadrează în prevederile Legii 153/2011 art.1 alin (1).
     Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat aici (.pdf)

 

14.05.2018 - În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:
     Proiect de hotărâre privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de iluminat public al Oraşului Băneasa, județul Constanţa.
     Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat aici (.pdf)

 

05.02.2018 - În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:
     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea minorității rome, pentru comunităţile de romi din orașul Băneasa.
     Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat aici (.pdf)

 

30.01.2018 - În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:
      Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea prin licitaţie publică a bunurilor imobile ( terenuri si constructii), aparţinând domeniului public si privat al oraşului Băneasa.
     Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat aici (.pdf)

 

05.01.2018 - În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:
     Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul 2018.
     Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat aici (.pdf)

 

08.12.2017 - În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:
     Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri pentru străzile din satele Negureni, Făurei şi Tudor Vladimirescu, apartinătoare oraşului Băneasa, precum şi atribuirea de numere administrative
     Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat aici (.pdf)


 

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2016 Primaria comunei Baneasa.
 v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.